Głosowanie

Każdy człowiek w swoim życiu głosuje. Głosowanie dotyczy różnych spraw i bywa jawne, bądź tajne. Może się odbyć po przez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku, czy też skreślenie.

Głosowanie poprzez naciśnięcie przycisku.

W przypadku głosowania po przez naciśnięcie pojedynczego przycisku, sprawa wydaje się dość prosta. Wystarczy odpowiednio oznaczyć przycisk lub pokazać osobie głuchoniewidomej odpowiedni przycisk i będzie w stanie bez kłopotu zagłosować.
Większy problem pojawia się w przypadku głosowania po przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku z kilku dostępnych, gdy trzeba odczytywać i wybierać różne opcje lub odsłuchiwać różne informacje przekazywane przez prowadzących głosowanie. Z pomocą może przyjść udźwiękowienie urządzenia do głosowania, a także odpowiednie oznaczenie funkcji przycisków.

Głosowanie poprzez dokonanie skreślenia na karcie.

Aby osoba głuchoniewidoma mogła samodzielnie dokonać skreślenia, nieodzowne jest
Prawidłowe przygotowanie karty do głosowania. Stosuje się różnego rodzaju szablony z wyciętymi w odpowiednich miejscach otworami, gdzie głuchoniewidomy wstawia znak potwierdzający wybór opcji głosowania, albo drukuje się karty jednocześnie w dwóch wersjach – brajlowskiej i czarnodrukowej (zwykłej) i o powiększonej czcionce.

Głosowanie poprzez internet.

Zdolność osób głuchoniewidomych do głosowania przez internet zależy od konkretnej jurysdykcji i systemu wyborczego danego kraju. W niektórych miejscach istnieją inicjatywy mające na celu uczynienie procesu głosowania bardziej dostępnym dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób głuchoniewidomych. Technologie dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, takie jak czytniki ekranu lub inne oprogramowanie, mogą umożliwiać tym osobom korzystanie z komputerów czy smartfonów i głosowanie online. Jednakże aplikacje i strony umożliwiające oddanie głosu muszą spełniać warunki dostępności, a także muszą istnieć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić integralność procesu wyborczego i uniknąć manipulacji.

Wsparcie innej osoby.

Z racji problemów komunikacyjnych istotna, a czasem nieodzowna jest pomoc zaufanej osoby, która przekaże głuchoniewidomemu różne informacje związane z głosowaniem, pokaże przyciski i odczyta informacje z ekranu urządzenia do głosowania, podprowadzi do urny wyborczej, przyłoży odpowiednio szablon na karcie do głosowania itp.

Udostępnij. Podziel się tym.👍