Nauczanie

Nauczanie osób głuchoniewidomych nie jest operacją, którą sprowadzić można do stałej i jednej metody. Z jednej strony mamy osoby całkowicie niewidome, a z drugiej słabowidzące. Są całkowicie niesłyszący i niedosłyszący. Pamiętać trzeba też, że te dysfunkcje się ze sobą łączą – wzrokowa ze słuchową. Są też głuchoniewidomi z dodatkową niepełnosprawnością. Dla każdego rodzaju dysfunkcji trzeba więc dostosować inną formę przekazu i metodę komunikacji. Należy też mieć na względzie fakt, iż w grę wchodzić mogą inne, dodatkowe czynniki, jak na przykład: wiek ucznia, stopień jego zrehabilitowania, czas utraty przez niego zdolności widzenia i słyszenia, poziom ich utraty, posiadane ewentualne schorzenia dodatkowe, Zaangażowanie otoczenia ucznia itp.

Warto się zastanowić, jaka forma kształcenia byłaby dla ucznia najlepsza pod względem możliwości przyswajania wiedzy. Są osoby, które dopinguje praca w grupach i zdecydowanie łatwiej im się uczy w zespole. Inni wolą nauczanie indywidualne, gdzie mogą mieć nauczyciela w pełni do swojej dyspozycji. Dla niektórych dodatkową zaletą nauczania w grupie jest możliwość rehabilitacji społecznej. Pozostali muszą pracować na zajęciach indywidualnych w miejscu zamieszkania, na przykład ze względu na ograniczenia związane z dodatkowymi schorzeniami. Pamiętać też trzeba o ograniczeniach natury komunikacyjnej, które są bardzo istotne w procesie przekazywania i przyswajania wiedzy.

Podczas zajęć powinno się mieć na uwadze kolejne uwarunkowania. Ze względu na niepełnosprawność uczniowie mogą mieć trudności z klasycznymi sposobami odbierania i przyswajania wiedzy. Niezmiernie ważne jest więc indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć – również podczas nauczania w grupie.

Niebagatelna jest też metoda przekazu wiedzy, częstotliwość i tępo lekcji, tudzież sposób komunikacji między uczniem, a prowadzącym. Warto by wykłady były poparte przykładami, które pozwolą na skuteczne przyswojenie wiedzy.
Zarówno w procesie nauczania szkolnego, jak i kursów specjalistycznych, niemałe znaczenie mają ćwiczenia praktyczne i samodzielna praca ucznia, a także zlecanie wykonywania tak zwanej „pracy domowej”.

Nauczyciel, który chce przekazywać wiedzę uczniowi głuchoniewidomemu, ma do dyspozycji różnego rodzaju specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które w zależności od potrzeb można wykorzystywać w procesie nauczania.

Udostępnij. Podziel się tym.👍