Tłumacze-Przewodnicy

Populacja głuchoniewidomych nie jest jednolita. Zdarzają się osoby, które świetnie sobie radzą w niemal każdych okolicznościach. Są też tacy, którym potrzebna jest pomoc w niektórych sytuacjach. Istnieją też jednostki, które nie są w stanie poradzić sobie z wieloma, nawet prostymi czynnościami. Zależy to oczywiście od różnych czynników, jak na przykład: stopień głuchoślepoty, poziom zrehabilitowania, osobowość, chęć do przezwyciężania trudności, determinacja itp.

W wielu sytuacjach życiowych, w których głuchoniewidomi potrzebują pomocy, uzyskują ją między innymi ze strony tłumaczy-przewodników, którzy stanowią wykwalifikowaną pomoc, na wzór asystenta osoby niepełnosprawnej. W razie potrzeby tłumacz-przewodnik pomaga osobie głuchoniewidomej w porozumieniem się z otoczeniem, jest przewodnikiem, pomagającym dotrzeć w różne miejsca, wspiera w załatwianiu różnorakich codziennych spraw itp.

Udostępnij. Podziel się tym.👍