Nawigacja GPS

GPS (Global Positioning System), to system obejmujący całą kulę ziemską. Jest to sieć satelitów nadających zakodowane informacje, dzięki którym możliwe jest dokładne określenie położenia na ziemi, przy użyciu specjalnego odbiornika.
Mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną oraz wysokość elipsoidalną) i następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia – standardowo jest to WGS-84, a także aktualny czas GPS z bardzo dużą dokładnością. Odbiornik może być używany na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie działa tylko tam, gdzie nie docierają sygnały z satelitów, to znaczy w budynkach lub pod ziemią, choć i w budynkach można złapać sygnał. Dokładność pomiaru waha się od centymetra (odbiorniki geodezyjne) do ok. 10 metrów (proste odbiorniki nawigacyjne, bez korekcji różnicowej) i aż do 3 metrów w odbiornikach z funkcją WAAS/EGNOS.

Pierwotną i nadal najważniejszą funkcją systemu GPS jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez przewagę strategiczną US Army. Dlatego właściciel systemu – Departament Obrony USA – zastrzegł sobie prawo ograniczenia dokładności systemu dla ogółu użytkowników cywilnych. I z prawa tego skorzystał wprowadzając błąd selektywny, tzw. SA (Selective Availability). Z dniem 1 maja 2000 roku Administracja USA podjęła decyzję o zaprzestaniu wprowadzania błędu do sygnału GPS i obecnie dokładność pozycji wynosi do 10 m. Zmiany te dotyczą całego świata, z wyjątkiem niektórych regionów, na których toczy się wojna lub jest niestabilna sytuacja polityczna.

Głuchoniewidomi, jeśli ich stan wzroku na to pozwala, korzystają z powszechnie używanego oprogramowania lub urządzeń. by wspierać odnajdywanie i przemieszczanie się w przestrzeni. Jeśli nie są w stanie zobaczyć na wyświetlaczu map, korzystają z dedykowanych urządzeń lub oprogramowania.
To ostatnie zainstalowane jest najczęściej w smartfonie, który posiada oprogramowanie udźwiękawiające, informujące za pomocą mowy syntetycznej o tym, co wyświetlone jest na wyświetlaczu. Mowa ta słyszalna jest bezpośrednio ze smartfonu, podłączonej pętli indukcyjnej, bądź z aparatu słuchowego czy procesora dźwięku, do których sygnał przekazywany jest za pośrednictwem łącza bezprzewodowego.
Niektórzy głuchoniewidomi korzystają ze specjalnie zaprojektowanych dla osób niewidomych, udźwiękowionych urządzeń do nawigacji GPS.

Dzięki nawigacji GPS człowiek głuchoniewidomy może wiedzieć przykładowo, na jakiej ulicy się znajduje, do jakiego przystanku się zbliża, w pobliżu jakiego sklepu się znajduje, w którą stronę i jak ma iść, by dotrzeć w określone miejsce.

Udostępnij. Podziel się tym.👍