Szkoła masowa

Sporo osób głuchoniewidomych w normie intelektualnej uczy się w szkołach powszechnie dostępnych – od podstawowych, do wyższych. Takie szkoły nazywa się też masowymi.

Głuchoniewidome dzieci uczące się w szkołach masowych uczęszczają najczęściej do klas integracyjnych, gdzie zapewnioną mogą mieć właściwą metodykę nauczania. Prócz tego dziecko takie korzysta z dodatkowych zajęć – godzin rewalidacji indywidualnej, gdzie może w miarę potrzeb uzupełnić braki w umiejętnościach szkolnych.
W trakcie nauki w szkole podstawowej, bardzo ważne jest by prócz nauczania programu szkolnego, dać dziecku możliwość nabycia dodatkowych umiejętności, które są niezbędne do procesu dalszego kształcenia. Istotne jest tu przede wszystkim opanowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji. Ważne jest też kształtowanie pozytywnych postaw, rozbudzanie zdrowej ambicji, wiary we własne możliwości i ich realną ocenę, kształtowanie charakterów, a przede wszystkim wytwarzanie niechęci do korzystania z tak zwanej ‘taryfy ulgowej’. Mottem głuchoniewidomego powinno być: ja to potrafię, umiem, chcę i osiągnę, a nie mnie się to należy.

Głuchoniewidomi mogą podjąć naukę w szkołach zawodowych, policealnych oraz na studiach wyższych w wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem, że poradzą sobie z programem nauczania oraz z wykonywaniem wybranego zawodu.
Dla osób głuchoniewidomych organizowane są kursy zawodowe na przykład: obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, masażu, gastronomii.

Należy pamiętać, by prócz przyswajania wiedzy powszechnej, która jest w programie nauczania szkolnego, uczeń głuchoniewidomy zdobywał umiejętności niezbędne w codziennym życiu z jednoczesną niepełnosprawnością słuchu i wzroku, jak na przykład: poruszanie się z białą laską, metody komunikacji osób głuchoniewidomych, korzystanie z technologi asystujących itp.

Udostępnij. Podziel się tym.👍