Ośrodki specjalistyczne

W Polsce jest kilka ośrodków specjalistycznych nauczających osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Ośrodki te są specjalnie przystosowane do potrzeb tych osób. Mają na celu nie tylko edukację, lecz także przystosowanie niewidomego do życia w społeczeństwie. Część tych ośrodków kształci głuchoniewidomych.

Ośrodki takie posiadają doświadczoną kadrę, której umiejętności pozwalają na pracę z osobą niepełnosprawną. Mają również do swojej dyspozycji wiele pomocy dydaktycznych, z których korzystać mogą głuchoniewidomi jak na przykład: specjalnie przystosowane mapy, wypchane zwierzęta, modele matematyczne, chemiczne i fizyczne, pomoce do nauczania dzieci rozróżniania powierzchni, a także wiele przystosowanych do percepcji podopiecznych przedmiotów codziennego użytku.

W trakcie nauki w szkole podstawowej, bardzo ważne jest by prócz nauczania programu szkolnego, dać dziecku możliwość nabycia dodatkowych umiejętności i technik, które są niezbędne do procesu dalszego kształcenia z uwzględnieniem jednoczesnego uszkodzenia zmysłów wzroku i słuchu. Istotne jest tu przede wszystkim opanowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji. Ważne jest też kształtowanie pozytywnych postaw, rozbudzanie zdrowej ambicji, wiary we własne możliwości i ich realną ocenę, kształtowanie charakterów, a przede wszystkim wytwarzanie niechęci do korzystania z tak zwanej ‘taryfy ulgowej’. Mottem głuchoniewidomego powinno być: ja to potrafię, umiem, chcę i osiągnę, a nie mnie się to należy.

Ośrodki specjalistyczne w Polsce, które w swoim programie przewidują pracę z uczniem głuchoniewidomym to:

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
  ul. Brzozowa 75
  05-081 Izabelin
  tel: 22 752 31 92 lub Biuro Szkolne: 22 752 31 01
  fax: 22 752 21 65
  http://www.laski.edu.pl
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Louisa Braille’a
  ul. Krasińskiego 10
  85-008 Bydgoszcz
  tel.: 52 322 17 87
  fax: 52 322 76 25
  http://www.braille.bydgoszcz.pl
 • Specjalny Ośrodek Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
  ul. Zawadzkiego 128
  43-229 Rudołtowice
  tel.: 32 449 05 59
  http://www.zameczek.org.pl
Udostępnij. Podziel się tym.👍