Tworzenie notatek

Wedle szacunkowych danych, człowiek przyswaja około trzydzieści cztery gigabajty informacji każdego dnia. Większość z nich jest dla nas zbędna, ale bywają też takie, które są dla nas istotne.
Różnie radzimy sobie z zapamiętywaniem ważnych dla nas wiadomości. Niektórym wystarczy własna pamięć, inni wolą notować informacje, by w odpowiednim czasie do zapisków tych zajrzeć.

Notowanie w przypadku osób głuchoniewidomych może odbywać się metodą tradycyjną, to jest na kartce papieru. Jeśli stan wzroku na to pozwala, można pisać zwykłą lub powiększoną czcionką.
Osoby głuchoniewidome, których stan wzroku nie pozwala na tradycyjne zapisywanie informacji, korzystają z metod alternatywnych. Nagrywają notatki głosowe na różnego rodzaju urządzenia, zapisują je w komputerach przenośnych i stacjonarnych, na których zainstalowane jest oprogramowanie powiększające zawartość ekranu lub odczytującego go za pomocą mowy syntetycznej, bądź brajla. Ponad to mogą korzystać do wykonywania notatek ze smartfonów z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym, albo ubrajlawiającym. Użytkują też specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku dedykowane brajlowskie notatniki, gdzie mogą odczytać informacje nie tylko za pomocą mowy syntetycznej, lecz również na brajlowskim monitorze, podłączonym do niego, bądź będącym integralną jego częścią.

Maszyna brajlowska.

Głuchoniewidomi notują też wykorzystując brajlowską maszynę do pisania, bądź służącą do pisania brajlem tabliczkę wraz z dłutkiem. Można korzystać z małych, służących właśnie do wykonywania krótkich notatek tabliczek, które mają kilka linijek, są lekkie i wygodne w przenoszeniu, mieszcząc się w kieszeni marynarki, czy torebki.

Udostępnij. Podziel się tym.👍