Metoda Tadoma

Wibracyjna metoda TADOMA polega na odczytywaniu przez osobę głuchoniewidomą komunikatu partnera posługującego się mową poprzez wyczuwanie wibracji i ruchów mięśni jego warg, policzka, szyi. Ten sposób odbioru informacji polega na odróżnianiu układu i ruchów ust, krtani oraz mięśni żuchwy i policzka, występujących przy wymawianiu poszczególnych liter oraz słów za pomocą palców, a więc zmysłu dotyku.

Osoba głuchoniewidoma kładzie kciuk na wargi osoby mówiącej, a pozostałymi palcami (lekko rozwartymi) obejmuje część twarzy – od łuku jarzmowego do szyi.

System ten stawia duże wymagania osobie głuchoniewidomej, która musi mieć wysoki poziom percepcji dotykowej. Wymaga też od osoby mówiącej przełamania oporu przed tak intymnym dotykiem. Osoba mówiąca musi także pamiętać by mówić wyraźnie.

Udostępnij. Podziel się tym.👍