Życie religijne

Wielu ludzi odczuwa głębokie potrzeby natury religijnej, lecz dla osób głuchoniewidomych, ze względu na ograniczenia związane ze zmysłami wzroku i słuchu, zaspokojenie tych potrzeb staje się wyzwaniem. Pomimo trudności, dzięki wsparciu innych ludzi oraz rozwijającym się technologiom, otwierają się możliwości dla głuchoniewidomych, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w życiu religijnym.

Głuchoniewidomi, o ile nauczą się korzystać z nowoczesnych technologii, mogą rozważać słowo boże, czytać prasę i książki religijne, modlić się, oddawać się medytacjom itp. Mają jednak utrudniony dostęp do uczestnictwa w nabożeństwach, a to z racji ograniczeń wzrokowo-słuchowych. Niełatwo więc zrozumieć im przekaz wizualny i słowny, a także mają trudności w korzystaniu z sakramentów, czy innych elementów nabożeństw (w zależności od wyznawanej religii).

Głuchoniewidomi, podobnie jak pozostała część społeczeństwa, wyznają różne religie i światopoglądy. Wśród Polskich głuchoniewidomych jest wielu katolików.
W dniu 06.09.1998 w Kościele Św. Marcina w Warszawie, w kaplicy Św. Franciszka, odprawiona została po raz pierwszy w Polsce Msza Święta dla głuchoniewidomych. Dzięki obecności tłumaczy-przewodników znających metody komunikacji z takimi osobami oraz zainstalowanym urządzeniom technicznym głuchoniewidomi mogli uczestniczyć czynnie w nabożeństwie. W ten sposób rozpoczęta została opieka duszpasterska nad głuchoniewidomymi katolikami w Polsce.
Dla nich organizowane są rekolekcje, na których mogą skorzystać z sakramentów, posłuchać słowa bożego i wykładów. Na rekolekcjach tych w przekazie pomagają tłumacze-przewodnicy, a także siostry zakonne i kapłani, znający metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi. Część osób korzysta też ze sprzętu nagłaśniającego, jak głośniki i słuchawki bezprzewodowe czy też systemy FM i pętle indukcyjne. Wypowiadane słowa można również odczytywać z monitora komputera, na którym na bieżąco są zapisywane powiększoną czcionką. Teksty czytań przygotowywane są również w druku powiększonym oraz w wersji brajlowskiej.

Głuchoniewidomi innych wyznań także mogą uczestniczyć w życiu religijnym, korzystając z rozwiązań technicznych oraz wsparcia innych osób. Wydawane są różne materiały w brajlu, audio i wersji elektronicznej.

Udostępnij. Podziel się tym.👍