Tabliczka z wypukłymi znakami alfabetu

Aby skutecznie porozumieć się za pomocą tego sposobu, niezbędne jest zastosowanie płytki z wypukłymi, dużymi, drukowanymi literami, liczbami i znakami.

Przekaz informacji polega na tym, że osoba mówiąca kładzie palec wskazujący głuchoniewidomego kolejno na literach, liczbach czy znakach, tworząc słowa lub inne informacje, które chce powiedzieć. Osoba głuchoniewidoma rozpoznaje je za pomocą dotyku.

Metoda ta zakłada znajomość pisma i umiejętność dotykowego rozpoznawania liter przez głuchoniewidomego. Wadą tego systemu jest wolny przekaz informacji. Zaletą skuteczność jak i eliminacja jakichkolwiek błędów.

Udostępnij. Podziel się tym.👍