Edukacja

Rozważając kwestie związane z edukacją osób głuchoniewidomych powinniśmy cały czas pamiętać, że ich populacja jest bardzo zróżnicowana. Wymienić możemy 4 podstawowe grupy głuchoniewidomych ze względu na charakter dysfunkcji wzrokowo-słuchowej:

  • osoby posiadające resztki wzroku i całkowicie niesłyszące,
  • osoby posiadające resztki słuchu i całkowicie niewidome,
  • osoby posiadające resztki wzroku i słuchu,
  • osoby całkowicie niesłyszące i niewidzące.

Takie zróżnicowanie dysfunkcji powoduje różne konsekwencje, dlatego podobnie, jak i przy omawianiu wielu kwestii dotyczących głuchoniewidomych, trzeba o tym pamiętać. Bardzo ważne jest także to, w jakim wieku i którego zmysłu uszkodzenie nastąpiło w pierwszej kolejności, gdyż ma to wpływ nie tylko na metodę komunikacji z osobą głuchoniewidomą, ale też może mieć wpływ na jej poziom wiedzy.

Bardzo trudno wskazać najlepsze i uniwersalne rozwiązanie dla ucznia głuchoniewidomego. Trzeba rozważyć wiele czynników, jak na przykład stopień i rodzaj głuchoślepoty, poziom zrehabilitowania, determinacja samej osoby głuchoniewidomej, jej otoczenia itp.

W przypadku nauczania dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, trzeba przemyśleć wybór formy nauczania – szkoła masowa, czy ośrodek specjalistyczny, a może indywidualne nauczanie czy też zdalne formy edukacji. Należy zastanowić się nad metodami nauczania – ukierunkowane na wzrok, słuch, a może tylko dotyk. Pamiętać trzeba o metodzie komunikacji z uczniem głuchoniewidomym, sposobach zdobywania przez niego wiedzy z podręczników, Internetu itp.

Udostępnij. Podziel się tym.👍