Grafika dotykowa

Jeśli chcemy mówić o grafice dostępnej dla głuchoniewidomych, musimy cały czas pamiętać o ich podziale na grupy. I tak w przypadku osób głuchoniewidomych, które posiadają resztki wzroku, możliwe jest oglądanie jej przy pomocy różnego rodzaju sprzętu optycznego, jak na przykład lupy, powiększalniki stacjonarne i przenośne, lornetki, monookulary itp. Jeśli ich stopień utraty wzroku na to pozwala, mogą oglądać grafikę bez pomocy tego rodzaju sprzętu.

Osoby, które mimo zastosowania pomocy optycznych nie są w stanie oglądać obrazków, zdjęć itp. mogą przeglądać je na kilka sposobów za pomocą zmysłu dotyku korzystając z grafiki dotykowej, przy czym pamiętać należy, iż nie będzie możliwości zastosowania takiej szczegółowości, jak w obrazach oglądanych wzrokiem, a to ze względu na ograniczoną możliwość przekształcenia obrazu, a także zdolności percepcyjne oraz możliwości tegoż zmysłu.

Głuchoniewidomi mają do dyspozycji brajlowskie monitory prezentujące grafikę, gdzie za pomocą wbudowanych w urządzenie igiełek prezentowana jest wypukła grafika. Igiełki te wysuwają się z urządzenia na kilka milimetrów w miejscach, gdzie jest na przykład jakaś linia, czy narysowany obszar. Monitor taki w praktyce pozwala na prezentację prostej grafiki, gdyż złożona jest zbyt trudna do rozróżnienia palcami.

Wypukły rysunek raka, który może być oglądany dotykiem.

Następnym sposobem oglądania obrazków przez osoby głuchoniewidome jest grafika na tak zwanym puchnącym papierze. Rysunki takie mogą być przygotowane za pomocą specjalnych urządzeń, bądź przy pomocy rysika, którym może być nawet zwykły długopis. Rysując po puchnącym papierze uzyskuje się wypukłe kształty tego, co narysowano. Jeśli chcemy skorzystać z dedykowanego do wykonywania takiej grafiki urządzenia, należy wcześniej na puchnącym papierze wydrukować za pomocą drukarki laserowej rysunek, który wkładamy do tegoż urządzenia zwanego wygrzewarką.

Wypukły rysunek przedstawiający gwiazdę, którą można zobaczyć dotykiem.

Przeglądanie wypukłej grafiki możemy wzbogacić o komentarze słowne. Służy do tego podłączone do komputera specjalne urządzenie, na które kładziemy wcześniej przygotowany rysunek. Osoba głuchoniewidoma przeglądając za pomocą zmysłu dotyku obrazek, może w każdej chwili lekko weń puknąć by uzyskać komunikat głosowy o oglądanym miejscu.
Rysunki mogą być także przygotowane przy pomocy drukarek brajlowskich, które mogą również drukować w kolorach oraz odcieniach szarości. Pozwala to na przykład na bezpośredni wydruk wykresu z arkusza kalkulacyjnego.

Wypukły rysunek raka, pokazany od góry.

Udostępnij. Podziel się tym.👍