Kreślenie liter

Metoda ta polega na kreśleniu palcem wskazującym dużych, drukowanych liter na dłoni lub na przedramieniu głuchoniewidomego.
Warunkiem stosowania tej metody jest umiejętność odczytu alfabetu łacińskiego przez głuchoniewidomego oraz umiejętność dokładnego pisania liter przez nadającego komunikat.

Każda litera pisana zawiera maksymalnie od jednego do czterech pociągnięć. Istotne jest, by nadając komunikat kreślić litery w kierunku odbiorcy, tak aby ten odczytywał je jak z książki. Zakończenie zdania sygnalizowane jest dotknięciem otwartą dłonią dłoni głuchoniewidomego, a każdy wyraz akcentowany jest krótką pauzą.

Wadą tej metody jest powolność, natomiast zaletą skuteczność i łatwość w odbiorze i nadawaniu.

Udostępnij. Podziel się tym.👍