Przestępczość

Osoby z niepełnosprawnościami są tak samo podatne na przestępczość, jak osoby pełnosprawne. Mogą być ofiarami lub sprawcami przestępstw, tak samo, jak pozostali ludzie.
W potocznym mniemaniu, osoby niepełnosprawne nie popełniają przestępstw, a jeśli się ich dopuszczą, to są to sporadyczne przypadki. Rozpowszechnione jest też przekonanie, że takie osoby pozostają bezkarne. Należy stwierdzić, iż w tej materii środowisko osób z niepełnosprawnościami, właśnie z tych powodów, jest niejako ‘wybielane’. Wydaje się, iż w społecznym odbiorze sama niepełnosprawność przysłania inne cechy człowieka. Nie pozwala to na zauważenie faktu, iż są to tacy sami ludzie jak wszyscy, z mocnymi i słabszymi stronami osobowości, narażeni na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, jak inni ludzie, o których nie możemy powiedzieć, iż są niepełnosprawni.

Głuchoniewidomi – ofiary przestępstw.

Ludzie głuchoniewidomi są narażeni na różne rodzaje przestępczości. Mogą być łatwym celem dla przestępców, ponieważ mogą być bardziej podatni na ataki, gdyż trudniej jest im się bronić lub uciec. Nieżadko są postrzegani jako łatwiejsze cele. Mogą mieć trudności z komunikacją i poruszaniem się, co sprawia, że są bardziej podatni na ataki. Mogą być także bardziej izolowani i samotni, co utrudnia im zgłaszanie przestępstw lub szukanie pomocy. Mogą też być bardziej narażeni na dyskryminację. Może to prowadzić do poczucia bezradności i izolacji, co może ułatwić wykorzystywanie ich przez przestępców. Ze względu na swoją niepełnosprawność mogą być narażeni m.in. na:

 • kradzież,
 • napaść,
 • gwałt,
 • mobbing,
 • dyskryminację,
 • itp.

Głuchoniewidomi – sprawcy przestępstw.

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do popełnienia przestępstwa przez osobę z niepełnosprawnością. Do tych czynników należą:

 • depresja,
 • ubóstwo,
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 • przemoc domowa,
 • maltretowanie,
 • dyskryminacja,
 • itp.

Osoby z niepełnosprawnościami są często dyskryminowane w społeczeństwie. Mogą mieć trudności z dostępem do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług. Dyskryminacja może prowadzić do frustracji i gniewu, które mogą przyczynić się do przestępczości.

Osoby głuchoniewidome są tak samo odpowiedzialne za swoje czyny, jak osoby pełnosprawne. Trudno sobie wyobrazić głuchoniewidomego przestępcę. Jednakże w tej populacji mogą się zdarzyć takie osoby. Przykłady przestępstw, które popełnić mogą osoby głuchoniewidome są podobne, jak popełniane przez pełnosprawnych sprawców. Są to przykładowo:

 • różnego rodzaju oszustwa,
 • znęcanie się fizyczne i psychiczne,
 • molestowanie,
 • nadurzycia finansowe,
 • zabójstwa,
 • itd.

Rodzaj i sposób popełnionego przez osobę głuchoniewidomą przestępstwa warunkuje prócz czynników wpływających na przestępców w pozostałej części społeczeństwa jedynie stopień widzenia i słyszenia głuchoniewidomego sprawcy.

Głuchoniewidomi mają prawo do bezpieczeństwa!

Ludzie głuchoniewidomi są tak samo wartościowi i ważni jak każda inna osoba. Mają prawo do życia w bezpieczeństwie i godności. Istnieje wiele rzeczy, które można zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom głuchoniewidomym, na przykład:

 • rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach dla osób głuchoniewidomych.,
 • szkolenie pracowników służb mundurowych w zakresie pracy z osobami głuchoniewidomymi,
 • udostępnianie informacji i usług w formach dostępnych dla ludzi głuchoniewidomych,
 • prowadzenie badań nad przestępczością wobec osób głuchoniewidomych,
 • budowanie świadomości społecznej na temat problematyki osób głuchoniewidomych.
Udostępnij. Podziel się tym.👍