Pomaganie

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na rodzaj pomocy, jakiej potrzebują osoby głuchoniewidome. Niektóre z nich to:

 • stopień utraty słuchu i wzroku,
 • metoda komunikacji, którą posługuje się osoba głuchoniewidoma,
 • wiek,
 • kolejność i czas utraty zmysłów słuchu i wzroku,
 • umiejętności,
 • doświadczenie życiowe,
 • otoczenie.

Jeśli chcemy pomóc osobie głuchoniewidomej, ważne jest, aby najpierw dowiedzieć się o jej indywidualnych potrzebach.

Istnieją różne sposoby, aby pomóc osobom głuchoniewidomym na co dzień. Oto kilka wskazówek:

 • Zawsze można zapytać czy i jakiej pomocy osoba głuchoniewidoma potrzebuje.
 • Nauczenie się jakiejś metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi umożliwi lub poprawi komunikację z nimi bezpośrednio i bez pomocy innych osób.
 • Osoby głuchoniewidome mogą potrzebować pomocy w takich czynnościach, jak: zakupy, czytanie dokumentów, poruszanie się w przestrzeni, zrozumienie wypowiedzi itp.
 • Osoby głuchoniewidome mogą potrzebować więcej czasu na wykonanie pewnych czynności niż osoby słyszące i widzące.
 • Osoby głuchoniewidome mogą mieć inne doświadczenia niż pozostali członkowie społeczeństwa. Warto być otwartym na nowe doświadczenia i poznawać ich kulturę.
 • W Polsce Istnieją organizacje, które pomagają osobom głuchoniewidomym. Można wesprzeć je finansowo lub swoją pracą wolontariacką.

Dzięki pomocy innych ludzi osoby głuchoniewidome mogą żyć bardziej samodzielnie i aktywnie.

Udostępnij. Podziel się tym.👍