Odmierzanie czasu

W obecnym świecie istotne znaczenie ma czas. To, że osoby głuchoniewidome mają możliwość jego odmierzania ma nie tylko praktyczne, ale i psychologiczne znaczenie. Osoba głuchoniewidoma ma poczucie samodzielności i niezależności w odmierzaniu czasu, a przez to poczucie decyzyjności.

Zegarek brajlowski.

Wśród różnego rodzaju sprzętu, którego zadaniem jest odmierzanie czasu należy wymienić: zegarki naręczne i kieszonkowe, budziki, minutniki i zegary ścienne. trzeba jednak pamiętać, że sprzęt ten musi być przystosowany do możliwości percepcyjnych osób głuchoniewidomych.

Od strony technicznej użytkowanie takiego sprzętu polega więc na odsłuchiwaniu komunikatów głosowych wydawanych przez urządzenie, albo odczówaniu wibracji, które ono wydaje, bądź też na kontrolowaniu dotykiem obrajlowionych tarcz lub innych powierzchni tegoż urządzenia. Można też łączyć te sposoby, wzajemnie je uzupełniając.

Obrajlowiony minutnik.

Ci głuchoniewidomi, u których istnieje możliwość korzystania ze wzroku, mogą używać tradycyjnych urządzeń odmierzających czas, bądź korzystać z takich, które mają powiększone tarcze lub wyświetlacze.

Głuchoniewidomi korzystają także z zegarków elektronicznych, które nie tylko podają czas, lecz także mogą mieć inne funkcje, jak: mierzenie tętna, liczenie kroków, informowanie o pogodzie czy kierunku poruszania się.

Udostępnij. Podziel się tym.👍