Sudoku

Sūdoku; od sūji wa dokushin ni kagiru, czyli cyfry nie mogą się powtarzać – łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9×9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3×3 (zwanych “blokami” lub “podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Łamigłówka została dostosowana także dla osób głuchoniewidomych. W przypadku, gdy nie są w stanie dostrzec wzrokowo elementów na standardowym diagramie, mają dostęp do specjalnych plansz.
Linie krawędzi kwadratów i obszarów są w nich wypukłe, a cyfry są zapisane alfabetem Braille’a i umieszczone na magnetycznych kostkach z jednocześnie powiększoną czcionką. Kostka taka utrzymuje się na planszy za pomocą magnesu.B

Udostępnij. Podziel się tym.👍