Technologie

Technologia może być cennym narzędziem dla osób głuchoniewidomych. Pomaga im komunikować się, uczyć się i żyć niezależnym życiem.

W życiu osób głuchoniewidomych występują poważne ograniczenia. Nie one jednak są decydujące, a przy odpowiednim nastawieniu samych głuchoniewidomych, ich determinacji, zrozumieniu i wsparciu otoczenia oraz nowoczesnych technologii, mogą świetnie realizować się w różnych dziedzinach życia.

Komunikatory tekstowe, zarówno aplikacje, jak i urządzenia pozwalające na przesyłanie wiadomości tekstowych, ułatwiają komunikację między osobami głuchoniewidomymi, a innymi ludźmi.

Aplikacje na smartfony lub urządzenia GPS pomagają w orientacji i poruszaniu się po mieście, dostarczając wskazówek głosowych i haptycznych.

Białe laski dla niewidomych, zwykłe lub z systemami wibracyjnymi, mogą pomagać w wykrywaniu przeszkód na drodze.

Zegarki, opaski wibracyjne i inne urządzenia noszone na nadgarstkach, które generują wibracje w odpowiedzi na różne powiadomienia, takie jak wiadomości tekstowe czy alarmy.

Aplikacje inteligentnych asystentów głosowych, takie jak Amazon Alexa czy Google Assistant, mogą być sterowane głosowo, umożliwiając dostęp do informacji i wykonywanie poleceń.

Osoby głuchoniewidome mogą korzystać z urządzeń do wprowadzania i odczytywania tekstu w systemie
Braille’a.

Oprogramowanie typu screen reader to narzędzie, które umożliwia odczytywanie tekstu na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego za pomocą syntezatora mowy.

Oprogramowanie typu screen magnifier ułatwia powiększanie i analizowanie zawartości ekranu dla osób z wadami wzroku.

Aparaty słuchowe wzmacniają dźwięki, co może pomóc osobom z ubytkiem słuchu słyszeć lepiej, zarówno w ciszy, jak i w chałasie, a także lepiej rozumieć mowę foniczną.

Implant ślimakowy to urządzenie elektroniczne, które może pomóc ludziom z głębokim ubytkiem słuchu lub głuchotą słyszeć dźwięki i rozumieć mowę foniczną.

Wymienione powyżej przykładowe technologie oraz ich przykładowe zastosowania, pomagają osobom głuchoniewidomym w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, zwiększając ich niezależność i jakość życia.

Udostępnij. Podziel się tym.👍